Programmet Massage & Dyslexi

En metod för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Om du är barn, tonåring eller vuxen så kan övningarna och massagen göra skillnad för dig.

Vad innebär själva programmet?

Själva programmet är på 12 veckor. Du träffar någon av oss en gång i veckan då vi tillsammans går igenom dina balans- och koordinationsövningar och successivt utökar ditt träningsprogram. Som avslutning vid varje träff får du en skön, avstressande och avkopplande massage. Det du själv skall göra minst en men helst tre gånger per dag är koordinationsövningarna som tar ca 10min varje gång.

Vilka positiva effekter har upplevts?

Man kan uppleva bättre självkänsla och självförtroende Likaså att det är lättare att sitta still, att man upplever mer lugn och glädje.Även upplevelser som förbättrad stavningsförmåga, läsförståelse och läsförmåga, koncentrationsförmåga och minne.

Stress......

Påverkar både ung och gammal. Vi vet idag vilka skador som stressen orsakar på kroppen. Koncentrations- och minnessvårigheter tillhör några av de symtom som ofta drabbar stressade människor. Som vuxen kan man få diagnosen utbränd.