Öka farten på ditt lymfsystem

 

Går ditt lymfsystem trögt? Är din kropp stel och svullen?

Lymfmassage är en mjuk och avslappnande behandling som passar de flesta. Den är speciellt bra för dig med lymfödem, lipödem, svullnad, stelhet och smärta, småkrämpor som t.ex ofta återkommande förkylning. Du kanske är bröstopererad eller du kanske har operationsärr som gör stopp i lymfbanorna. Du kanske slog dig när du var barn? Det kan visa sig med smärta och s.k. fibroser (vätskefyllda fettknölar) senare i livet.

Man kan göra någonting åt det! Boka lymfmassage och gå på kurs!  Lymfmassage egenvård arbetar du med hemma varje dag. Det räcker att du kommer på kusen en gång. Kursen tar 2 timmar.  

 

Lär dig lymfmassage egenvård. 

Välkommen till mig på lymfmassage!

Mitt förslag är att du kommer till mig 2-3 gånger en gång i veckan.  Jag stryker, puttar och skakar på huden i riktning mot hjärtat. Sen går du på kursen och sen går du på massage 1-2 gånger till efter kursen eftersom det då brukar dyka upp frågor. 

En helkroppsmassage med speciella lymfmassagegrepp är 90 minuter. Man brukar känna sig lättare i kroppen efter massagen.

Om du vill testa och se om detta är något för dig kan du välja en kortare tid, men du känner av massagen bättre med 90 minuter. Ta gärna långa behandlingar (i början.)

Sen går du på lymfmassage en gång var 4:e eller var 5:e vecka eller efter behov. Självklart  gör du egenvårdsprogrammet hemma. Massage sitter kvar 3 dagar så ge egenvårdsprogrammet till din kropp var 3dje dag minst.

Hitta på din egen snabbversion de andra dagarna mellan "stora programmet".

 Det är du själv som är specialisten på din kropp, men jag kan hjälpa dig med mina kunskaper om du har ont på grund av svullnad.

Känn efter vad du själv tycker. Om vi gör en 90 minutersbehandling hinner vi en helkroppsmassage inklusive ansikte och fötter. Kan du ta med dig en anhörig som vill lära sig enkel lymfmassage, för att kunna hjälpa dig hemma, så går det bra. Pris 200 kr för anhörig. 

Lymfmassagens syfte:

Lymfsystemet är en viktig del av kroppens blodcirkulationssystem.  Under ett dygn bildas 2 - 4 liter lymfa som ska transportera bort infektioner, döda celler och blåmärken, det vi kallar slaggprodukter, från kroppen. Massagen stimulerar kroppen att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan mot hjärtat och därifrån till reningskanalen och transporteras ut ur kroppen via urinen.

Lymfmassage kan hjälpa vid:

sömnsvårigheter,

domningar i fingrar och armar,

sendrag/kramp i benen,

pirr i benen,

frusen,

svullnader i ben och fötter och/eller armar, händer, fingrar, höft.

svårt att minska i vikt,

lätt för att bli förkyld,

oro/stress i kroppen,

stel och ont i kroppen,

fibromyalgi,

restless legs.

 

Jag har samarbete med hjälpmedelsbutiken

Vobis Livskvalitet, Bäverns gränd 14, 753 19 Uppsala. Nu i ny större lokal. Beställ måttbeställda stödstrumpor.

www.vobislivskvalitet.se

butiken@vobislivskvalitet.se

 

OBS! Lymfmassage är inte så bra för personer med svagt hjärta, hjärtflimmer och hjärtsvikt (samtidigt är det kanske de som behöver lymfmassage allra mest) men sök i så fall sjukvården och be att få ligga i pulsator. Ta inte lymfmassage i samband med pågående cancerbehandling, ej heller i samband med infektioner, (t.ex. rosfeber).

Rosfeber uppstår om man får smuts i sår. Håll såren rena! Rosfeber är smärtsamt och behandlas med antibiotika. Sök läkarvård direkt om du misstänker Rosfeber.

Bli medlem i SÖF, svenska Ödemförbundet, som bildades 1999. Sjukvårdspersonal har startat upp föreningen och gjort den till vad den är idag, en patientförening för personer med kronisk svullnad. Läs deras hemsida och där finns relevant information och ett egenvårdsprogram som är mycket bra. Www.svenskaodemforbundet.se. I Uppsala finns en underförening till SÖF Stockholm. 

Du vet väl om att det finns en Lymfödem-avdelning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Dit kommer man på remiss från läkare och husläkare. Där kan man få hjälp att prova ut kompressionsstrumpor och andra hjälpmedel. De har pulsator. 

Jag vill vara ett komplement till sjukvården.

Välkommen på lymfmassage!