Taktil massage

 

Det sinne som främst är förknippat med huden är beröringssinnet, det taktila sinnet, vilket består av receptorer i huden som tar emot information från tryck, värme, kyla, beröring och smärta.

Den taktila massage behandlingen  är en blandning av stillhet och mjuka strykningar som ges med ett moderat tryck. Jag lägger stor omsorg om händer och fötter.

Denna behandling passar den som önskar finna ro. Det händer att klienten somnar och det gör ingenting. Blodtrycket sjunker.

En helkroppsbehandling tar 75 minuter.

Välkommen att prova!